ข่าวดี สำหรับท่านผู้ประกอบการ ที่กำลังมองหา “แนวทางการลดต้นทุนการผลิต”
ข่าวดี สำหรับท่านผู้ประกอบการที่กำลังมองหา “แนวทางการลดต้นทุนการผลิต”                    ในสถานการณ์ปัจจุบันการแข่งขันในโรงงานอุตสาหกรรมมีสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา หรือด้านคุณภาพของสินค้า ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิต จึงเป็นปัจจัยสำค...
ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการเลือกใช้บริการ
ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการเลือกใช้บริการ1. ไม่ต้องซื้อเครื่องปิดฉลาก   - เครื่องปิดฉลากเป็นของ  บริษัท กู๊ดเซอร์ วิส จำกัด เพียงท่านบอกเรามาว่าจะปิดฉลากกระป๋องขนาดไหนบ้าง และ ปริมาณงาน/วัน ประมาณเท่าไหร่ เราจะเตรียมเครื่องเพื่อรองรับกับความต้องการให้ ** กรณีที่ท่านมีเครื่องอยู่แล้วก็ส...
Page 1 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×